26. 2. 2024

Programy pro školy

Pro mateřské a základní školy pořádáme různorodé aktivity od září do června.

Školy v přírodě

Školy a školky v přírodě jsou pěkným zpestřením každodenní výuky v institucích.Děti si nejen užijí společného dobrodružství, ale také se naučí jak se chovat k přírodě, ke zvířatům, jak se starat o planetu. Do našich programu začleňujeme kolektivní hry, ale také enviromentální vzdělávání formou zážitkové pedagogiky.Školy v přírodě pořádáme ve dvou programech – Klasik a Adenalin.Školky v přírodě pořádáme v programu s názvem „Po stopách Pračlovíčka“.Detailní nabídku programů pro mateřské i základní školy najdete na webu chaty Orientka, kde se programy konají.

Lyžařské kurzy

Lyžařské kurzy jsou vhodným zpestřením a doplněním tělesné výchovy dětí a mládeže. Rozvíjí pohybové dovednosti žáků, přispívají k posílní vzájemných vztahů v třídním kolektivu.K „lyžáku“ neodmyslitelně patří koulovačky a večerní program, ať už se jedná o diskotéku, nebo vědomostní kvíz. Garantujeme jeden večer, pod taktovkou našich instruktorů, další večery po domluvě.Našim cílem je nejen naučit děti zimnímu sportu, ale předevšim pro ně přichystat program, na který budou s radostí vzpomínat.

Detailní nabídku lyžařských kurzů najdete na webu chaty Orientka, kde se programy konají.

 

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy jsou určeny všem nově vzniklým, případně změněným, kolektivům.

Jedná se převážně o studenty středních škol nastupující do prvních ročníků, žáky osmiletých gymnázií nastupujících do primy, případně i prvňáčky na základních školách.
Adaptační kurzy jsou velmi významným činitelem při utváření nového kolektivu. Jsou prevencí nejen šikany, ale i dalších patologických jevů, které se mohou v kolektivu projevit.

Kurz obsahuje různé týmové hry, hry na rozvoj důvěry a další aktivity, které napomáhají k utváření zdravého kolektivu. Pracujeme se zážitky, proto k těmto programům zařazujeme i nějakou adrenalinovou atrakci.
Můžete si u nás vybírat ze dvou programů – Klasik a Adrenalin

K dispozici je vám samozřejmě veškeré další vybavení areálu, jako např. bazén, ohniště, venkovní hřiště, míče atd. Nejvhodnější měsíce pro realizaci tohoto programu jsou září až říjen.

 

Detailní nabídku lyžařských kurzů najdete na webu chaty Orientka, kde se programy konají.